Subnavigatie

Bijna 50% kwetsbare 75-plussers in Drenthe legt wensen over laatste levensfase vast

Waarom bereiden we ons wel goed voor op allerlei belangrijke gebeurtenissen in ons leven, zoals een geboorte, een huwelijk of de aankoop van een huis, maar vaak niet of nauwelijks op onze laatste levensfase?

Deze vraag lag aan de basis van de publiekscampagne ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’, die een jaar geleden begon. Medio 2020 had 28% van de kwetsbare 75-plussers hun wensen over de laatste levensfase besproken en vastgelegd bij de huisarts. Eind 2022 geldt dat voor bijna 50%, zo blijkt uit het huisartsen informatiesysteem.

“Natuurlijk zijn we blij met het feit dat ongeveer de helft van alle kwetsbare 75-plussers in Drenthe nu actief aan de slag is gegaan met nadenken over de laatste levensfase”, vertelt projectleider Jaap te Velde van Dokter Drenthe. “Maar dit betekent tegelijkertijd, dat de andere helft daar kennelijk nog niet mee bezig is. En dat leidt in de praktijk soms tot ongewenste situaties. Denk aan onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp, onnodige opnames in het ziekenhuis, maar ook aan mensen die in het ziekenhuis komen te overlijden, terwijl ze eigenlijk veel liever thuis hadden willen sterven.”

Nieuwe impuls
Om ook die andere helft van de ouderen in Drenthe te bereiken, krijgt de publiekscampagne een nieuwe impuls. Te Velde: “De dood is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Het blijkt voor veel mensen toch nog een taboe. Zelfs praten over het levenseinde met de arts blijkt nog niet zo makkelijk. Daarom hebben we nu een korte voorlichtingsanimatie laten maken, die op een hele eenvoudige manier uitlegt waarom praten over de dood zo belangrijk is. Het geeft alle partijen namelijk rust en duidelijkheid. In eerste instantie natuurlijk de oudere zelf, maar zeker ook de naasten, mantelzorgers en zorgaanbieders. De animatie zal onder andere te zien zijn in wachtkamers van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.”

Spotjes op sociale media
Nadat veel aandacht is besteed aan het informeren van huisartsen en andere professionals uit zorg en welzijn, zoekt de publiekscampagne nu contact met de hele Drentse samenleving. “Via korte spotjes in de sociale media richten we ons op de ouderen zelf, maar zeker ook op hun kinderen”, vertelt Te Velde. “We vinden het namelijk erg belangrijk dat zij hierover in gesprek gaan met hun ouders. Ook zij hebben er immers alle belang bij om te weten welke wensen hun ouders hebben, als het gaat om de laatste levensfase. Wil vader of moeder wel of niet gereanimeerd worden? Wel of niet opgenomen worden op de intensive care? Staat men wel of niet open voor euthanasie? Door dit soort wezenlijke informatie te bespreken en vast te leggen bij de huisarts, kunnen we de genoemde ongewenste situaties voorkomen.”

>> BEKIJK DE VOORLICHTINGSANIMATIE

Terug naar overzicht