Subnavigatie
Voorbereiding Laatste Levensfase

Partners

De website over proactieve zorgplanning is een initiatief van alle samenwerkingspartners in de Vitale Gelderse Vallei.

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Huisartsen Gelderse Vallei
 • Santé Partners
 • Icare
 • Vilente
 • Norschoten
 • Opella
 • Zinzia
 • Charim Zorggroep
 • Menzis zorgverzekeraar

Betrokken partners:

 • Mura Zorgadvies
 • UMC Utrecht, afdeling Bioethics & Health Humanities
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Netwerk Palliatieve zorg regio Gelderse Vallei
 • Klankbordgroep Vallei Vitaal (met daarin vertegenwoordiging van cliëntenraad ZGV, cliëntenraad HAGV, cliëntenraden VVT, PCOB, Solidez, De Zonnebloem)

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Contact