Subnavigatie
Vooorbereiding Laatste Levensfase

Wie zijn wij en waar maken wij ons sterk voor?

Het project 'Voorbereiding Laatste Levensfase' is een samenwerking van de Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen, het Netwerk Dementie Groningen en Denktank 60+ Noord.

De netwerken bestaan uit vertegenwoordigers van:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeg- en Verzorgingshuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • Regionale huisartsenorganisatie
  • Zorgbelang Groningen
  • Hospices
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  • Menzis

Samen maken wij ons sterk om inwoners van Groningen te stimuleren zélf de regie te voeren op hun laatste levensfase. De regie voeren betekent wat ons betreft, dat er weliswaar meerdere partijen betrokken zijn bij het gesprek over de laatste levensfase, maar dat slechts één persoon de touwtjes in handen heeft, namelijk degene over wiens laatste levensfase het gaat: dat bent u zelf!


Werkconferentie 'Alleen met elkaar'

Op vrijdag 31 maart 2023 vond de Werkconferentie 'Alleen met elkaar' plaats van 09.00 tot 12.30 uur in Hanze Plaza Groningen. Deze werkconferentie was meteen de start van de regionale samenwerking in de provincie Groningen rondom proactieve zorgplanning, ook wel Advance Care Planning genoemd (ACP).

Die samenwerking kan 'alleen mét elkaar' goed georganiseerd worden. Circa 150 professionals uit Zorg en Welzijn troffen elkaar tijdens een plenair programma en een aantal deelsessies. Met bijna 150 deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomst, waar we met veel voldoening op terugkijken!

Heeft u de werkconferentie gemist? Geen nood! U kunt hieronder een korte sfeerreportage of zelfs het complete ochtendprogramma terugkijken. Was u erbij en wilt u bepaalde zaken nog eens terugkijken of delen met collega’s? Bijvoorbeeld de minidocumentaire ‘Alleen met Elkaar’? Ook dat kan. Graag zelfs!


Complete registratie Werkconferentie

Bekijk hieronder de integrale registratie van het plenaire ochtendprogramma van de Werkconferentie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Contact