Subnavigatie
Stap 1

Denk erover na

Over de laatste levensfase en de dood praten kan altijd. Wanneer u een (chronische) ziekte heeft, of wanneer u merkt dat uw gezondheid achteruitgaat, is het belangrijk om na te denken over uw wensen voor zorg en behandeling in de toekomst. 

Als u belangrijke beslissingen moet nemen is het verstandig dat u voldoende tijd reserveert om na te denken en informatie in te winnen. Zo zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent en een weloverwogen keuze kunt maken.

Vaak horen we dat mensen wel behoefte hebben om in gesprek te gaan over hun wensen en vragen over de laatste levensfase, maar het in de praktijk vaak niet doen. In de folder De laatste levensfase. Bent u er op voorbereid?' kunt u praktische informatie vinden over dit onderwerp.

Taboe
Misschien is het ook wel te verklaren waarom nog niet álle 75-plussers hun wensen hebben vastgelegd: er rust immers nog altijd een taboe op het bespreken van de dood. In sommige religies en culturen wordt het soms zelfs als een zonde beschouwd om hierover te spreken. Ook in onze samenleving zien we terughoudendheid bij het spreken over de dood. Wat zal de ander daar van denken? Wat is een goed moment? Wanneer spreek je hierover met je partner, de kinderen en de mensen in de zorg?

Belangrijke vragen
Het gaat om belangrijke vragen, die alleen u kunt beantwoorden. Hoe zie ik mijn toekomst? Wat betekent dit voor mij? Welke wensen heb ik nog? Met wie zou ik graag nog willen spreken? Wil ik wel of niet gereanimeerd worden? Wil ik wel of niet kunstmatig in leven gehouden worden op de intensive care? Wat zijn mijn krachtbronnen? Waar zou ik willen sterven? Thuis, in het ziekenhuis, een verpleeghuis of in een hospice? 

Bespreek uw wensen
Door uw wensen voor de laatste levensfase te bespreken, zorgt u voor rust, duidelijkheid en een goed gevoel. In de eerste plaats doet u dat natuurlijk voor uzelf, maar u helpt daarmee ook zeker uw naasten én de mensen in de zorg. Zij weten hierdoor immers wat uw wensen zijn, waar zij aan toe zijn als het eenmaal zover is en hoe zij dan moeten en mogen handelen.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de komende tijd voor u verloopt. Daarom is het goed om met u en uw partner, andere familieleden en uw zorgverleners te praten over wat u belangrijk vindt. Wacht er niet te lang mee en neem er de tijd voor. Uw zorgverleners kunnen dan zorg geven die past bij uw wensen. Zo kan het fijn zijn om te weten wat we voor u kunnen doen als u steeds zieker wordt of welke zorg en ondersteuning er is als u niet meer in het ziekenhuis opgenomen wilt worden.

Bekijk Stap 2: In Gesprek