Subnavigatie
Voorbereiding Laatste Levensfase

Wie zijn wij?

Het project 'Voorbereiding Laatste Levensfase' is een samenwerking van de Drentse ziekenhuizen, Drentse huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en welzijnswerk. We werken met elkaar samen in drie netwerken:

Samen maken wij ons sterk om inwoners van Drenthe te stimuleren zélf de regie te voeren op hun laatste levensfase. De regie voeren betekent wat ons betreft, dat er weliswaar meerdere partijen betrokken zijn bij het gesprek over de laatste levensfase, maar dat slechts één persoon de touwtjes in handen heeft, namelijk degene over wiens laatste levensfase het gaat: dat bent u zelf!

De volgende Drentse organisaties doen mee aan onze campagne:

  • Dokter Drenthe (voorheen Huisartsenzorg Drenthe/HZD)
  • Wijkverpleging en Casemanagers Dementie
  • Ziekenhuizen
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Hospices
  • VG organisaties
  • GGZ
  • Welzijn, Netwerken ouderenzorg, gemeenten-WMO
  • Denktank 60+ Noord

Bekijk de Talkshow Voorbereiding Laatste Levensfase

Op 29 juni 2021 vond een online talkshow plaats over de voorbereiding op de laatste levensfase. De talkshow werd opgenomen in De Nieuwe Kolk in Assen en gepresenteerd door projectleider Jaap te Velde.

In het programma wordt meer uitleg gegeven over de tweejarige campagne Voorbereiding Laatste Levensfase, bij professionals ook bekend als ACP: Advance Care Planning. Er zijn enkele filmpjes te zien, interviews met betrokken professionals en er is contact met kijkers die vragen beantwoorden en vragen stellen. In de talkshow wordt de campagne aangekondigd, waarmee we het gesprek over de laatste levensfase nadrukkelijker op de agenda willen krijgen, zowel bij professionals in zorg en welzijnswerk, als bij de inwoners van Drenthe.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Contact