Subnavigatie

Samen beslissen bij de voorbereiding op de laatste levensfase

In het ACP Stappenplan - dat u hierboven kunt downloaden - kunt u als professional zien wat uw rol is bij het aangaan en voeren van laatste levensfase gesprekken. Ook kunt u zien welke stappen u kunt doorlopen en hoe u informatie kunt uitwisselen met andere professionals die betrokken zijn bij patiënten en hun naasten. Zo kunt u samen beslissen over de voorbereiding op de laatste levensfase. Op deze webpagina vindt u handige hulpmiddelen om te downloaden en te gebruiken. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en reacties!

Download de brief voor netwerkleden

Doelen

Wat willen we bereiken met ACP Drenthe?

Samen met meer dan 40 Drentse zorg- en welzijnsorganisaties werken we samen aan de implementatie van ACP (Advance Care Planning) oftewel Voorbereiding Laatste Levensfase. De zorg voor ouderen, palliatieve en chronisch zieke patiënten in Drenthe willen we verbeteren. Daarom hebben we vier projecten opgezet:

Lees meer over ons
Downloads

Handige hulpmiddelen

Factsheet ACP (Advance Care Planning)

Om de doelstellingen te realiseren zijn vier projecten opgestart. Ze staan in deze Factsheet. Ze hebben elk hun eigen doelstelling, die nader toegelicht worden. De projectleiders zorgen voor een goede afstemming tussen de projecten. Ook hun gegevens staan vermeld in deze Factsheet.

Download de Factsheet

ACP Implementatieplan

Praktisch hulpmiddel voor zorgorganisaties bij de implementatie van ACP in hun eigen organisatie. Het is een invulbare pdf, waarin u zelf onder andere doelen, doelgroepen, belemmerende en bevorderende factoren kunt bijhouden, om zo het proces en de planning te borgen.

Download het ACP Implementieplan

ACP Stappenplan

Hulpmiddel voor zorgverleners bij het voeren van gesprekken over de laatste levensfase. Lees over de rollen en taken van zorgverleners die in het proces samenwerken met elkaar en met patiënten en hun naasten.

Download ACP Stappenplan

Signaleringsfolder

Speciaal voor huishoudelijk medewerkers, buurtwerkers, mantelzorgondersteuners, begeleiders, vrijwilligers en/of verzorgers. Heb je een ‘niet pluis’ gevoel bij jouw cliënt? Merk je gedragsverandering, angst, verwaarlozing, vermoeidheid of duidelijke achteruitgang? Luister dan naar jouw onderbuikgevoel: merk de signalen op en deel ze!

Download de folder

Folder Voorbereiding Laatste Levensfase

Wat komt er voor patiënten kijken bij het nadenken en spreken over de laatste levensfase? In deze folder hebben we wat zaken op een rijtje gezet. Met deze informatie kunnen patiënten zich beter voorbereiden op het gesprek.

Download de folder

Wensenboekje 'Mijn Laatste Levensfase'

Voor iedereen die serieus wil nadenken over de laatste levensfase is dit handige boekje beschikbaar, gemaakt door Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe Steenwijkerland. Het boekje is te gebruiken als inspiratiebron, als praatstuk en als invuldocument.

Download het Wensenboekje

Uniform vastleggen ACP

De landelijke Leidraad proactieve zorgplanning (ACP) biedt een overzicht van de belangrijkste stappen die in het proces doorlopen worden. Voor het vastleggen en overdragen van behandelwensen en -grenzen kunt u dit digitaal invulbare formulier downloaden en gebruiken.

Download dit formulier (pdf)

Eenvoudige Wilsbeschikking

Dit is een eenvoudige versie van een wilsbeschikking, waarin u de belangrijkste zaken samen met de patiënt kunt invullen en al dan niet digitaal kunt vastleggen.

Download de wilsbeschikking

Bekijk ook de ACP Toolkit

Hierin vindt u onder andere een standaard powerpointpresentatie en diverse films, die u mag gebruiken.

Toolkit Voorlichting ACP Drenthe

Nieuwsbrief ACP Drenthe

Om professionals uit de zorg- en welzijnssector in Drenthe op de hoogte te houden, versturen we periodiek een digitale nieuwsbrief. Ontvangt u ze nog niet? Stuur dan een e-mail naar projectleideracp@dokterdrenthe.nl.

U kunt de nieuwsbrieven hieronder ook zelf downloaden.

Maart 2024

In deze nieuwsbrief krijg je een update van alle ontwikkelingen rondom het project Voorbereiding Laatste Levensfase in Drenthe. Jaap te Velde heeft afscheid genomen van ons project.

Download de nieuwsbrief maart 2024

November 2023

Via deze nieuwsbrief van november 2023 hopen we je te inspireren om met ACP aan de slag te gaan!
Met o.a.: Signaleren ACP op dagbesteding en bijeenkomsten 'Dood uit de pot'.

Download nieuwsbrief november 2023

April 2023

Via deze nieuwsbrief van april 2023 hopen we je te inspireren om met ACP aan de slag te gaan. Heb je meer informatie of ondersteuning nodig? Bel of mail ons dan gerust! Verder stellen we het zeer op prijs als je deze nieuwsbrief deelt met collega's!

Download nieuwsbrief april 2023

November 2022

Met onder andere:

  • Het succes van de publiekscampagne
  • Een interview met Mariska Reurink, verpleegkundige specialist Icare, over proactieve zorgplanning
  • Terugblik op de werkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg van 30 september
Download nieuwsbrief november 2022

Juli 2022

Met onder andere:

  • Toolkit voorlichting Voorbereiding Laatste Levensfase
  • Mooi voorbeeld uit Assen (interview met Alie Geerts)
  • Gemeente Midden Drenthe maakt werk van ACP
Download nieuwsbrief juli 2022

April 2022

Met onder andere:

  • Waarom is ACP zo belangrijk voor kwetsbare ouderen?
  • Ondersteuning bij implementatie ACP
  • Goede voorbeelden van ACP in Drenthe
Download nieuwsbrief april 2022

Patiëntreis + instructies

Het ACP-gesprek over de laatste levensfase is een belangrijk onderdeel in de zorgverlening. In de ouderenzorg wordt multidisciplinair samengewerkt met huisarts, wijkverpleging, POH, casemanager Dementie, specialist Ouderenzorg en welzijnswerker. Jeanet Scheper van HZD legt uit hoe het gesprek met de patiënt verloopt, hoe de samenwerking eruitziet en hoe het vastleggen en uitwisselen van informatie in viplive gaat. Ze doet dit aan de hand van een concrete patiëntreis.

Wens van wijkverpleegkundige Tommie Niessen

Zorginstituut Nederland publiceerde onlangs een kort filmpje, met daarin een oproep van wijkverpleegkundige Tommie Niessen, die vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor palliatieve zorg en terminale zorg, tijdens de opleiding van artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners."

Bekijk het filmpje

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Contact