Subnavigatie
Stap 3

Wensen vastleggen

Wanneer u heeft nagedacht over wat u wilt en dit hebt besproken met uw naasten en zorgverleners, is het verstandig deze wensen vast te leggen in uw eigen patiëntendossier bij uw huisarts of specialist. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar, waarin u de belangrijkste zaken op een eenvoudige manier kunt invullen en ondertekenen.

De door u vastgelegde wensen zijn niet permanent. Verandert u van gedachte, of verandert uw situatie, dan kunt u uw wensen aanpassen.

Waarom wensen vastleggen?
Door uw persoonlijke wensen vast te leggen, kunnen in spoedeisende situaties de juiste keuzes worden gemaakt. Keuzes die aansluiten bij uw wensen, bijvoorbeeld in het geval van reanimatie. Het is dus naast het nadenken over uw persoonlijke wensen, belangrijk om deze te bespreken met mensen die werken in de zorg (huisarts, specialist, verpleegkundige) én dat u ze vastlegt. Zo zijn ze op ieder moment beschikbaar en het voor iedereen duidelijk is wat uw wensen zijn. Zorg er ook voor dat de informatie vindbaar is voor uw naasten en dat u uw wensen bijvoorbeeld jaarlijks nog eens bekijkt en waar nodig aanpast.


Relevante websites

Onderstaande website zijn de moeite waard om eens te bezoeken.