Subnavigatie
Stap 3

Wensen vastleggen

Leg uw persoonlijke wensen vast. Dit kan op twee manieren: u kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament en in uw eigen patiëntendossier bij uw huisarts of specialist. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar, waarin u de belangrijkste zaken op een eenvoudige manier kunt invullen en ondertekenen.

Wat als ...
Als uw persoonlijke wensen niet zijn vastgelegd, kan het gebeuren dat er in spoedeisende situaties verkeerde keuzes worden gemaakt. Keuzes die achteraf gezien helemaal niet aansluiten bij uw wensen. U wilde bijvoorbeeld niet gereanimeerd worden, maar dat is toch gebeurd. Naast nadenken over uw eigen, persoonlijke wensen voor de laatste levensfase, is het dus erg belangrijk dat u deze wensen bespreekt met mensen die werken in de zorg (huisarts, specialist, verpleegkundige) én dat u ze vastlegt, zodat ze op ieder moment beschikbaar zijn en het voor iedereen duidelijk is wat uw wensen zijn. Zorg er ook voor dat de informatie vindbaar is voor uw naasten en dat u uw wensen bijvoorbeeld jaarlijks nog eens bekijkt en waar nodig aanpast. Wat als u van mening verandert?

Het is altijd mogelijk om gemaakte afspraken te wijzigen. Bespreek deze wijzigingen met uw vaste zorgverlener. Deze past uw zorgplan aan, zodat alle zorgverleners weten wat u op dit moment wilt.


Waar kunt u terecht als u vragen heeft?
U kunt twee keer per jaar deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’. Hier ontmoet u zorgverleners en andere zorgvragers.

Voor meer informatie:

 U kunt ook altijd contact opnemen met uw vaste zorgverlener.

Terug naar het overzicht