Subnavigatie
Stap 3

Wensen vastleggen

Leg uw persoonlijke wensen vast. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament en in uw eigen zorgplan. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar, waarin u de belangrijkste zaken op een eenvoudige manier kunt invullen en ondertekenen. 

In de regio Arnhem en de Liemers wordt gewerkt met OZO. OZO is een online communicatieplatform waarin zorg en ondersteuning samenkomt. U kunt zelf een account aanmaken of hierbij ondersteuning vragen van uw zorgverlener. U bepaalt zelf welke mensen toegang hebben tot uw informatie, bijvoorbeeld het proactieve zorgplan met uw wensen en behoeften.

Wat als ...
Als uw persoonlijke wensen niet zijn vastgelegd, kan het gebeuren dat er in spoedeisende situaties verkeerde keuzes worden gemaakt. Keuzes die achteraf gezien helemaal niet aansluiten bij uw wensen. U wilde bijvoorbeeld niet gereanimeerd worden, maar dat is toch gebeurd. Naast nadenken over uw eigen, persoonlijke wensen voor de laatste levensfase, is het dus erg belangrijk dat u deze wensen bespreekt met mensen die werken in de zorg (huisarts, specialist, verpleegkundige) én dat u ze vastlegt, zodat ze op ieder moment beschikbaar zijn en het voor iedereen duidelijk is wat uw wensen zijn. Zorg er ook voor dat de informatie vindbaar is voor uw naasten en dat u uw wensen bijvoorbeeld jaarlijks nog eens bekijkt en waar nodig aanpast. Wat als u van mening verandert?

Het is altijd mogelijk om gemaakte afspraken te wijzigen. Bespreek deze wijzigingen met uw vaste zorgverlener. Deze past uw zorgplan aan, zodat alle zorgverleners weten wat u op dit moment wilt.


Waar kunt u terecht als u vragen heeft?
U kunt twee keer per jaar deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’. Hier ontmoet u zorgverleners en andere zorgvragers.

Voor meer informatie:

 U kunt ook altijd contact opnemen met uw vaste zorgverlener.

Terug naar het overzicht