Samen beslissen bij de voorbereiding op de laatste levensfase

In het ACP Stappenplan - dat u hierboven kunt downloaden - kunt u als professional zien wat uw rol is bij het aangaan en voeren van laatste levensfase gesprekken.

Ook kunt u zien welke stappen u kunt doorlopen en hoe u informatie kunt uitwisselen met andere professionals die betrokken zijn bij patiënten en hun naasten. Zo kunt u samen beslissen inzake de voorbereiding op de laatste levensfase. Verder vindt u onderaan deze webpagina handige hulpmiddelen om te downloaden en te gebruiken. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en reacties!
 

Download de brief voor netwerkleden

Wat willen we bereiken?

Meer dan 40 Drentse zorgorganisaties werken samen aan de implementatie van ACP (Advance Care Planning) oftewel Voorbereiding Laatste Levensfase. Het gaat om ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en welzijnsorganisaties in Drenthe en omstreken.Samen willen we de zorg verbeteren voor ouderen, palliatieve en chronisch zieke patiënten in Drenthe. Om dat goed te doen hebben we vier projecten opgezet:

  1. Project Publiekscampagne: om bewustwording te creëren bij mensen over hun wensen voor de laatste levensfase

  2. Project Implementatie ACP: om de samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en welzijnswerkers te verbeteren

  3. Project Klantreis: om crisissituaties en onnodige opnames overdag en in ANW-uren te voorkomen

  4. Project ICT: om te zorgen voor efficiënte en veilige (digitale) informatieoverdracht
     Publiek & Professionals
U bent nu op de speciale webpagina voor professionals ACP Drenthe Professionals. Via Home of het logo linksboven in het scherm gaat u naar de homepage van de publiekswebsite. De pagina voor professionals bereikt u rechtstreeks via www.acpdrenthe.nl of via de knop ACP Drenthe (professionals) helemaal bovenin het servicemenu en/of helemaal onderin de footer.

Nieuwsbrief ACP Drenthe, april 2022

Download de nieuwsbrief

Gesprekken door wijk- en buurtteams

Wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen vertelt over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die regelt dat mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen en regie houden op hun eigen leven, inclusief hun laatste levensfase. Wijk- en buurtteams gaan in samenwerking met huisartsen in gesprek met bewoners, om hun wensen in kaart te brengen.

Patiƫntreis + instructies

Het ACP-gesprek over de laatste levensfase is een belangrijk onderdeel in de zorgverlening. In de ouderenzorg wordt multidisciplinair samengewerkt met huisarts, wijkverpleging, POH, casemanager Dementie, specialist Ouderenzorg en welzijnswerker. Jeanet Scheper van HZD legt uit hoe het gesprek met de patiënt verloopt, hoe de samenwerking eruitziet en hoe het vastleggen en uitwisselen van informatie in viplive gaat. Ze doet dit aan de hand van een concrete patiëntreis.

Downloads

Handige hulpmiddelen

Onderstaande hulpmiddelen kunt u downloaden en gebruiken. In de factsheet vindt u meer informatie over hoe het project ACP in Drenthe is georganiseerd en wat we samen willen bereiken. De folder kunt u gebruiken om patiënten te informeren. De eenvoudige wilsbeschikking vormt een praktische leidraad om de belangrijkste wensen samen te bespreken vast te leggen en het wensenboekje is daarvan een veel uitgebreidere variant. Wilt u grotere aantallen folders of wilsbeschikkingen als drukwerk bestellen voor uw patienten, dan kan dat hier!

Factsheet ACP (Advance Care Planning)

Om de doelstellingen te realiseren zijn vier projecten opgestart. Ze staan in deze Factsheet. Ze hebben elk hun eigen doelstelling, die nader toegelicht worden. De projectleiders zorgen voor een goede afstemming tussen de projecten. Ook hun gegevens staan vermeld in deze Factsheet.

Download de Factsheet

ACP Implementatieplan

Praktisch hulpmiddel voor zorgorganisaties bij de implementatie van ACP in hun eigen organisatie. Het is een invulbare pdf, waarin u zelf onder andere doelen, doelgroepen, belemmerende en bevorderende factoren kunt bijhouden, om zo het proces en de planning te borgen.

Download het ACP Implementieplan

ACP Stappenplan

Hulpmiddel voor zorgverleners bij het voeren van gesprekken over de laatste levensfase. Lees over de rollen en taken van zorgverleners die in het proces samenwerken met elkaar en met patiënten en hun naasten.

Download ACP Stappenplan

Folder Voorbereiding Laatste Levensfase

Wat komt er voor patiënten kijken bij het nadenken en spreken over de laatste levensfase? In deze folder hebben we wat zaken op een rijtje gezet. Met deze informatie kunnen patiënten zich beter voorbereiden op het gesprek.

Download de folder

Wensenboekje 'Mijn Laatste Levensfase'

Voor iedereen die serieus wil nadenken over de laatste levensfase is dit handige boekje beschikbaar, gemaakt door Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe Steenwijkerland. Het boekje is te gebruiken als inspiratiebron, als praatstuk en als invuldocument.

Download het Wensenboekje

Uniform vastleggen ACP

De landelijke Leidraad proactieve zorgplanning (ACP) biedt een overzicht van de belangrijkste stappen die in het proces doorlopen worden. Voor het vastleggen en overdragen van behandelwensen en -grenzen kunt u dit digitaal invulbare formulier downloaden en gebruiken.

Download dit formulier (pdf)

Eenvoudige Wilsbeschikking

Dit is een eenvoudige versie van een wilsbeschikking, waarin u de belangrijkste zaken samen met de patiënt kunt invullen en al dan niet digitaal kunt vastleggen.

Download de wilsbeschikking

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Contact