Subnavigatie

Werkconferentie 'Alleen met elkaar' (ACP provincie Groningen)

Op vrijdag 31 maart 2023 vindt de Werkconferentie 'Alleen met elkaar' plaats van 09.00 tot 12.30 uur in Hanze Plaza Groningen. Deze werkconferentie is de start van de regionale samenwerking in de provincie Groningen rondom proactieve zorgplanning, ook wel Advance Care Planning genoemd (ACP). Die samenwerking kunnen we 'alleen mét elkaar' goed organiseren.

"Veel mensen willen graag regie voeren over hun laatste levensfase. Maar hoe doe je dat? Wat moet je zelf als burger regelen? Wat is de rol van de huisarts, wijkverpleging of het ziekenhuis?"

Voor wie:
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers en medewerkers in Zorg & Welzijn die in hun werk te maken hebben met proactieve zorgplanning (ACP). Ook casemanagers dementie, WMO-consulenten en (vertegenwoordigers van) ouderen en inwoners van de provincie Groningen zijn van harte welkom. Vanwege het beperkte aantal plaatsen nodigen we mensen zoveel mogelijk op naam uit voor deze werkconferentie.


Programma Werkconferentie
09.00 uur - Inloop en registratie
09.30 uur - Welkom en start plenair programma door dagvoorzitter Peter van Linschoten (ARGO)
09.40 uur - 'Essentie en belang van proactieve zorg' door An Reyners, hoogleraar palliatieve zorg
09.55 uur - Live gesprek met ervaringsdeskundigen en auteurs Betty Meyboom en Petra Oden 
10.10 uur - Presentatie van het ACP Groningen Stappenplan en de regionale campagnewebsite
10.25 uur - Ervaringen met implementatie ACP in Drenthe door projectleider Hennita Schoonheim
10.40 uur - Interactie met de zaal en een panel via Mentimeter (houd uw mobiel bij de hand)
11.00 uur - Einde plenair programma en koffiepauze
11.30 uur - Deelsessies in verschillende zalen (zie onderstaand overzicht)
12.30 uur - Gezamenlijke, afsluitende netwerklunch (kan ook als 'to go')
13.00 uur - Einde


Deelsessies van 11.30 tot 12.30 uur (geef uw keuze hieronder door bij 'opmerkingen')

1. Proactieve zorg binnen het Martini Ziekenhuis
Sessie onder leiding van Annette van der Velden (internist-oncoloog, medisch coördinator palliatief team Martini Ziekenhuis) en Petra Veltman (Verpleegkundig Specialist en lid palliatief team Martini Ziekenhuis). Hoe gaat het stappenplan bijdragen tot transmurale proactieve zorg? Hoe ga je elkaar als behandelaars vinden/informeren. Wie wordt de hoofdbehandelaar/aanspraakpersoon voor de patiënt? Wie markeert en heeft het gesprek daarover? Wat gaat goed? Wat is er nodig om dit met elkaar te ontwikkelen?

2. Lokale netwerken
Workshop onder leiding van Engelina Eissens (coördinator netwerk Eemsdelta) en Paulien den Arend (adviseur eerstelijnszorg bij Zorgadvies Groningen). Hoe kan het stappenplan bijdragen tot afspraken ACP binnen de lokale netwerken? Wat gaat er al goed? Wat is er nodig? Geef input voor wat we verder kunnen ontwikkelen.

3. Burger, sociaal domein en zorg
Sessie onder leiding van Maran Oosterloo (coördinator mantelzorg/MIP Westerkwartier). Hoe zou de professional vanuit zorg en welzijn het gesprek over de laatste fase aan kunnen gaan met de burger? Hoe bereiken we de burger? Wat werkt, zodat de burger beseft dat hij iets heeft te doen op dit gebied. Hoe gaan de diverse betrokken partijen elkaar vinden en hoe kan het ACP-stappenplan hierbij helpen? 

4. Do’s & don’ts vanuit ACP Drenthe
Sessie onder leiding van Hennita Schoonheim (projectleider ACP Drenthe). Gesprek over anderhalf jaar ervaring met de campagne ACP in Drenthe. Wat is daar inmiddels bereikt? Wat zijn de successen? En wat heeft geleid tot deze successen? 

5. ACP in relatie tot regionaal beleid
Sessie over de regionale werkagenda 'Gezonde Groningers, Gezonde Zorg' en de relatie met het ACP Stappenplan. Hoe kunnen we elkaar vinden voor passende zorg in de laatste fase van het leven?


Wij hopen op een mooie opkomst en zien u graag op vrijdag 31 maart 2023.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Tijhaar
netwerkcoördinator

Terug naar home