Subnavigatie
Stap 3

Wensen vastleggen

U kunt uw persoonlijke wensen op 2 manieren vastleggen: in een schriftelijke wilsverklaring en in uw eigen patiëntendossier bij uw huisarts of specialist. Voor het patientendossier zijn standaardformulieren beschikbaar, waarin u de belangrijkste zaken op een eenvoudige manier kunt invullen en ondertekenen.

Waarom wensen vastleggen?
Door uw persoonlijke wensen vast te leggen, kunnen in spoedeisende situaties de juiste keuzes worden gemaakt. Keuzes die aansluiten bij uw wensen, bijvoorbeeld in het geval van reanimatie. Naast het nadenken over uw persoonlijke wensen is het dusbelangrijk om deze te bespreken met mensen die werken in de zorg (huisarts, specialist, verpleegkundige) én dat u ze vastlegt. Zo zijn ze op ieder moment beschikbaar en is het voor iedereen duidelijk wat uw wensen zijn. Zorg er ook voor dat de informatie vindbaar is voor uw naasten en dat u uw wensen bijvoorbeeld jaarlijks nog eens bekijkt en waar nodig aanpast.


Relevante websites

Onderstaande website zijn de moeite waard om eens te bezoeken.