Nieuwe campagne gericht op laatste levensfase

Op donderdagmiddag 28 oktober is de nieuwe campagne ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’ gelanceerd, tijdens een Inspiratiesessie van Samen Dementievriendelijk bij Van der Valk in Assen.

Projectleider Hennita Schoonheim gaf een korte presentatie over het meerjarige project waar meer dan 40 organisaties in Drenthe bij betrokken zijn, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, wijkverpleging en welzijnswerk.Ook werd de nieuwe campagnewebsite gelanceerd en was er een informatiestand, waar folders en een factsheet werden uitgedeeld.

In gesprek gaan
"Onze campagne begint eigenlijk met een boodschap aan professionals in zorg en welzijn", legt Hennita uit. "We willen in de komende twee jaar bereiken dat meer Drentse inwoners gaan nadenken over hun laatste levensfase. Niet alleen ouderen, maar ook mensen die lijden aan een chronische of terminale ziekte. De professionals moeten daar natuurlijk wel klaar voor zijn. Vandaar dat we bij hen beginnen. Op de nieuwe campagnewebsite is een apart deel ingericht voor professionals, met een stappenplan en een aantal praktische hulpmiddelen."

Publiekscampagne
"Via de publiekscampagne, die volgend jaar pas echt van start zal gaan, willen we de inwoners van Drenthe stimuleren om na te denken over hun wensen in de laatste levensjaren. We hopen dat ze hierover in gesprek gaan met hun naasten en hun vertrouwenspersonen in de zorg. Uiteindelijk willen we graag dat ze hun persoonlijke wensen vastleggen, zodat nabestaanden en mensen in de zorg hier rekening mee kunnen houden. Tijdens corona zijn we erachter gekomen, dat veel nabestaanden niet wisten wat hun partners of familieleden eigenlijk hadden gewild. En dan is het te laat! Alles wat je nu kunt regelen voor later, geeft mensen om je heen meer houvast. En geeft jezelf meer rust."

Foto's: Jantina Fotografie

Terug naar overzicht