Integrale samenwerking, naoberschap en liefde belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

Op vrijdag 30 september vond de werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’ plaats, georganiseerd onder de vlag van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Ongeveer 190 deelnemers kwamen samen in het Provinciehuis in Assen. Het ochtendprogramma was strategisch van aard en richtte zich vooral op bestuurders, zorgmanagers, -professionals en ouderen. Het middagprogramma meer praktisch van aard en bestond uit tien deelsessies, waarin kennis werd uitgewisseld in kleinere groepen. Beide dagdelen waren met elkaar verbonden door een gezamenlijke netwerklunch.

Aanleiding voor de werkconferentie was de enorme opgave die de ouderenzorg in de komende decennia te wachten staat. Denk alleen al aan de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen verdubbelt in de komende 20 jaar en men bereikt bovendien een steeds hogere gemiddelde leeftijd), het oplopende personeelstekort in de zorg, de enorme krapte op de woningmarkt en de problematiek rondom eenzaamheid, dementie en de voorbereiding op de laatste levensfase. Diverse organisaties, actief in de ouderenzorg in Drenthe, bundelden hun krachten in deze bijzondere werkconferentie.  

Het ochtendprogramma
Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Jaap te Velde (coördinator Integrale Ouderenzorg bij Dokter Drenthe) en een filmbijdrage van Maartje Roelofs (directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij Ministerie van VWS), kregen de deelnemers een lezing van Frank Beemer (Erasmus Universiteit, Director Ketenregie). Hij besprak een aantal kritische succes- en faalfactoren in de netwerksamenwerking. Gelijkwaardigheid, medeverantwoordelijkheid (voor het eindresultaat) en elkaar goed bevragen stonden hierin centraal.

Wonen en Zorg
Hans Adriani (voorzitter Taskforce Wonen & Zorg) nam de zaal mee in de woonzorgopgaven die zowel landelijk als in Drenthe spelen. Hij deed een oproep aan alle zorgpartijen om tijdens de volgende werkconferentie hun contactpersoon Wonen van de gemeente mee te nemen. Ook vond hij het belangrijk om te laten zien wat er gebeurt als er niet vanuit gezamenlijkheid wordt gehandeld.

Ervaringen delen
Rond tien uur kwamen Betty Meyboom (emeritus-hoogleraar Huisartsgeneeskunde) en ervaringsdeskundige Petra Oden aan het woord. Zij vertelden over de laatste levensfase van hun partners en deelden hun ervaringen. “Het goed vastleggen van je eigen levenseinde zorgt voor een fijn sterven en daar kan je nu al mee beginnen!” was hun boodschap. Beide dames schreven elk een boek over de laatste levensfase.

Intermenselijk
Ineke Woldringh (manager Interzorg en lid van het Netwerk Dementie Drenthe) ging in op de vraag hoe mensen met dementie - als volwaardige inwoners - zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Ze sloot af met de oproep om te blijven werken, handelen en denken vanuit liefde, intermenselijk contact en oprechte aandacht voor deze bijzondere doelgroep.

Interactie met de zaal
Het ochtendprogramma werd afgesloten met een interactief onderdeel. Zes verschillende werkgroepen presenteerden zich kort door middel van een filmpje en legden vervolgens een stelling voor aan het publiek, dat hierop kon reageren via hun telefoon. De uitkomsten verschenen direct op het scherm en werden becommentarieerd door een panel, bestaande uit Marti Paardekooper (Zilveren Kruis), Hans Adriani (wethouder Wonen en Zorg), Frank Beemer (Erasmus Universiteit) en Anjo Geluk (Raad van Ouderen).

Einde marktwerking?
De ochtend werd kernachtig samengevat door oud-wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden: “Niemand in deze zaal heeft vandaag gezegd: de marktwerking, die lost het wel op! Ik denk daarom dat we in Drenthe afscheid hebben genomen van de marktwerking in de zorg.” Deze opmerking oogstte veel instemming en applaus. Brink wees er verder op dat Drenten elkaar goed weten te vinden en dat naoberschap belangrijke kansen biedt. Gemeenten zouden bestaande, vaak kleinschalige initiatieven moeten waarderen en ondersteunen. 

Het middagprogramma
Na de gezamenlijke netwerklunch begon het middagprogramma met een creatieve reflectie op het ochtendprogramma. Er was onder andere aandacht voor de “Before I Die Wall”, die in de hal van het provinciehuis stond opgesteld. De opstelling maakt deel uit van een wereldwijd rondreizende expositie, waarbij mensen opschrijven wat ze nog graag willen doen voordat ze sterven. Frank Beemer gaf nog een korte inhoudelijke samenvatting van het ochtendprogramma, voor mensen die ’s middags waren aangeschoven.

Tien deelsessies
Het gezelschap ging vervolgens uiteen in groepen van ongeveer 25 personen. Men kon kiezen uit tien verschillende interactieve deelsessies, die in twee ronden werden aangeboden. Rode draad was het samen aanpakken van de problemen die de ouderenzorg en de maatschappij te wachten staan. Hoe kunnen we er in Drenthe voor zorgen, uiteraard samen met de ouderen zelf, dat elke inwoner de zorg en aandacht krijgt die men nodig heeft, wenst en verdient? Aangezien zowel het aantal zorg- en woonlocaties als het aantal professionele en vrijwillige zorgaanbieders enorm onder druk staan, betekent dit een uitdagende opdracht aan bestuurders, politici, zorgprofessionals en alle inwoners van Drenthe. Hoe organiseren we wonen, welzijn, welbevinden en (medische) zorg in de toekomst zo effectief en integraal mogelijk?

Digitale goodybag
Alle deelnemers aan de Werkconferentie krijgen een digitale goodybag toegestuurd, met daarin onder andere de opname van het ochtendprogramma, alle vertoonde presentaties en filmpjes en de uitkomsten van de Mentimeter-stellingen. U kunt de digitale goodybag binnenkort ook zelf downloaden op: https://drentsezorgmetouderen.nl/

Terug naar overzicht