Subnavigatie

Zorgcafé Westerbork. Levenstestament en dementie

Wat is een levenstestament? Wat is het en wanneer is het verstandig een levenstestament op te stellen?

In een levenstestament worden zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens het leven. U legt uw wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. als u door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent bijvoorbeeld bij dementie.

Notaris Annet Varekamp legt op donderdag 20 april in het zorgcafé Westerbork uit wat een levenstestament is en hoe u uw zaken kunt regelen. De zaal is open om 19.15 uur het programma duurt tot 21 uur.

Iedereen is van harte welkom op donderdagavond 20 april in de recreatiezaal van het Derkshoes: Marsdijk 1, 9431HN Westerbork.

Heeft u buurtvervoer nodig dan kunt u (tijdig)bellen met buurtvervoer. Het telefoonnummer is 0593 729492

Terug naar home